Kontaktné údaje

Martin Michalko ORTV Nitra
Svätourbanská 25
949 01 Nitra
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 911 721 445
Fax: +421 377 721 445
E-mail: ortv@ortv.sk

Kamenná prevádzka
Podzámska 1
949 01 Nitra
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Martin Michalko

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Martin Michalko ORTV Nitra
Sídlo spoločnosti: Svätourbanská 25, 949 01 Nitra

IČO: 37861948
IČ DPH: SK1028690069 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 30.03.2010 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Nitra, pod číslom 430-37647.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: NAZOVBANKY
IBAN: IBANUCET
BIC (SWIFT): SWIFTUCET

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovensko

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj